ul. Granitowa 33, 70-750 Szczecin

+48 91 506 57 20

transport@eurokran2.com.pl

Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

MACIEJ GOŹDZIK

Prezes Zarządu

AGNIESZKA WARYŁO-GOŹDZIK

Wiceprezes Zarządu

ŁUKASZ BUJAK

Dział Energia Wiatrowa & Transport +48 91 506 57 26 l.bujak@eurokran2.com.pl

GRZEGORZ SOBCZUK

Dział Energia Wiatrowa & Transport +48 91 506 57 25 g.sobczuk@eurokran2.com.pl

PAWEŁ WINIARZ

Dział Energia wiatrowa & Transport +48 91 506 57 27 p.winiarz@eurokran2.com.pl

BARTŁOMIEJ FLOREK

Pracownik Działu Dźwigi +48 91 506 57 36 b.florek@eurokran2.com.pl

PAWEŁ TRZCIŃSKI

Pracownik Działu Dźwigi +48 91 506 57 20 p.trzcinski@eurokran2.com.pl

ROKSANA GODLEWSKA

Główna księgowa + 48 91 506 57 31 r.godlewska@eurokran2.com.pl

WIOLETA ERNEST

Dyrektor Finansowy +48 91 506 57 29 w.ernest@eurokran2.com.pl

ANETA WYDMUSZEK

Specjalista d/s rozliczeń +48 91 506 57 31 a.wydmuszek@eurokran2.com.pl

AGATA SADURSKA

Referent d/s rozliczeń +48 91 506 57 31 a.sadurska@eurokran2.com.pl

MAŁGORZATA SYPECKA

Pracownik Działu Ubezpieczenia +48 91 506 57 20 m.sypecka@eurokran2.com.pl

DOROTA CHROBAK

Kadrowa +48 91 506 57 33 d.chrobak@eurokran2.com.pl

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.M. Kran Wind, ul. Granitowa 33, 70-750 Szczecin;
  • A.M. Kran Wind – nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez adres mailowy ap@amkranwind.de.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI